Loading…

„Komanda“

Renginių data ir laikas

Nepasirinkta jokia data.
DĖMESIO! Norėdami atlikti rezervaciją į renginį,
turite prisijungti

Renginio informacija

Sritis: Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo
Skirta klasėms: 5kl., 6kl., 7kl., 8kl.
Kaina mokiniui: 15 EUR
Renginio trukmė: 8 (ak. val.)
Galimas mokinių ir juos lydinčių asmenų skaičius vienoje teikiamoje paslaugoje: 8 - 30
Vieta: Mokykloje
Savivaldybės: Šiaulių miesto savivaldybė, Šiaulių rajono savivaldybė,

Organizatorius

Greta Šiaučiulytė-Savickė
socialinepedagoge.g@gmail.com
+37067141938

Aprašymas


Programa parengta taikant teorinius ir empirinius metodus, kurie patvirtino hipotezę, kad socialinių emocinių įgūdžių ugdymo užsiėmimai, taikant judriuosius žaidimus, yra efektyvesni ir teikiantys didesnę naudą (Šiaučiulytė, 2018). Programos įgyvendinimo metu taikomi šiuolaikiniai (netradiciniai), grupinio darbo ir aktyvūs metodai, tokie kaip: vaidmenų atlikimas, aktyvūs (judrieji) žaidimai, minčių lietus, grupės diskusija, devynbriaunis deimantas, venno diagrama, ŽNS (žinau – noriu sužinoti – sužinojau), refleksija, derybos, probleminis mokymasis ir pan. Metodai atrinkti siekiant sudaryti sąlygas atsipalaiduoti ir pajudėti, įtraukti kaip galima daugiau dalyvių ir sudaryti galimybę jiems bendrauti (tai didina mokymo dalyvių pasitikėjimą vienas kitu, skatina socialinę atsakomybę už silpniau besimokančius grupės narius), gerinti mokymo(si) atmosferą ir pan.