Loading…

Muzikos terapijos modelis mokykloje: (2) Bendravimas su kitu

Renginių data ir laikas

Nepasirinkta jokia data.
DĖMESIO! Norėdami atlikti rezervaciją į renginį,
turite prisijungti

Renginio informacija

Sritis: Socialinių emocinių įgūdžių ugdymo
Skirta klasėms: 1kl., 2kl., 3kl., 4kl., 5kl., 6kl., 7kl., 8kl.
Kaina mokiniui: 15 EUR
Renginio trukmė: 8 (ak. val.)
Galimas mokinių ir juos lydinčių asmenų skaičius vienoje teikiamoje paslaugoje: 10 - 15
Vieta: Mokykloje
Savivaldybės: Vilniaus miesto savivaldybė,

Organizatorius

Lietuvos muzikos terapijos asociacija
info@muzikosterapija.lt
+37068377634

Aprašymas


Užsiėmimų struktūra, veiklos, jų tikslingumas siekiant programos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. 1. Pasisveikinimo ritualas: tam tikra daina ar ritualas atitinkantis vaikų amžiaus grupės ypatumus, kuris aiškiai parodo, kad užsiėmimas prasideda. Tai padeda vaikams pajusti veiklos struktūrą, skatina bendravimą poroje. 2. Kvėpavimo, judėjimo pagal muziką žaidimai: dalyviai skatinami atspidėti, prisiderinti prie kito, mokytis veiksmų eiliškumo. Judėjimas poroje erdvėje vysto darnaus veikimo kartu įgūdžius. 3. Vokalinė/instrumentinė improvizacija ir refleksija: vienas pagrindinių muzikos terapijos metodų, taikomų su vaikais. Veikla skatina darnią vaikų saviraišką prisiderinant prie draugo, kūrybiškumą, savęs pažinimą bei reagavimą į nuolat besikeičiančią situaciją. Improvizacijos poroje atsižvelgiant į poreikį gali būti laisvo pobūdžio arba struktūruotos. Svarbi šio patyrimo dalis yra refleksija, kadangi jos metu dalyviai gali suprasti geriau savo ir kito žmogaus elgesį ir jausmus, ieškoti sprendimų kartu kaip galima keisti veiklą. 4. Muzikos klausymasis, vizualizacija ir refleksija: dalyviai šios veiklos metu skatinami atsipalaiduoti, įsiklausyti į muziką. Klausydamiesi ir vizualizuodami muzikos įspūdžius, dalyviai gali kurti vaizdinius, atspindėti muzikos perteikiamas emocijas. 5. Aktyvus muzikos klausymasis su kvėpavimo, meditacijos ir relaksacijos elementais: veiklos pritaikytos vaikų amžiui, muzikos klausymasis derinamas su kvėpavimo, meditacijos ar relaksacijos elementais. Gerinami vaikų savistabos įgūdžiai, mažinama kūno įtampa. 6. Refleksija ir įsivertinimas: atsižvelgiant į vaikų amžiaus ypatumus, kūrybiškai taikomos verbalinės ir neverbalinės formos. Vaikai mokosi reflektuoti, kas įvyko užsiėmimo metu, kaip jie jautėsi, ką išmoko ir sužinojo apie save, savo elgesį, kaip jis jaučiasi grupėje. 7. Atsisveikinimo ritualas: užsiėmimo uždarymo ritualas padedantis išlaikyti užsiėmimo struktūrą, vaikams suteikiantis savikontrolės bei bendrumo jausmą.