Loading…

Vaikų emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimas panaudojant dailės terapijos metodus

Renginių data ir laikas

Nepasirinkta jokia data.
DĖMESIO! Norėdami atlikti rezervaciją į renginį,
turite prisijungti

Renginio informacija

Sritis: Relaksacijos, nusiraminimo ir kitų streso įveikos (valdymo) technikų mokymo
Skirta klasėms: 1kl., 2kl., 3kl., 4kl., 5kl., 6kl., 7kl., 8kl., 9kl., 10kl., 11kl., 12kl.
Kaina mokiniui: 15 EUR
Renginio trukmė: 8 (ak. val.)
Galimas mokinių ir juos lydinčių asmenų skaičius vienoje teikiamoje paslaugoje: 8 - 30
Vieta: Mokykloje
Savivaldybės: Visose savivaldybėse,

Organizatorius

Viešoji įstaiga „Socialinės partnerystės centras“
a.asidla@gmail.com
+37068380858

Aprašymas


1. Negatyvių emocijų piešimas spalvomis ant popieriaus Savivoka: išmokyti atpažinti emocijas sužadinant emocinę atmintį; išmokyti išveikti negatyvias emocijas; ugdyti jautrumą, „vidinę klausą“, pasitikėjimą savimi; išsilaisvinti iš neigiamų emocijų ir skaudžių prisiminimų. 2. Pozityvių emocijų piešimas spalvomis ant popieriaus Savivoka: išmokyti atpažinti emocijas sužadinant emocinę atmintį; išmokyti mėgautis ir džiaugtis pozityviomis emocijomis, savo pasiekimais; ugdyti pozityvų mąstymą, jautrumą ir „vidinę“ klausą; ugdyti pasitikėjimą savimi; išsilaisvinti iš užspaustų pozityvių emocijų mėgaujantis maloniais prisiminimais. 3. Pieštukai Savireguliacija: išmokyti išveikti emocijas. 4. Transformacija Savireguliacija: Susikaupimui, koncentracijai, vaizduotei ir kūrybingumui ugdyti 5. Kelionė laiku Savireguliacija: išmokyti valdyti emocijas prisimenant malonias situacijas ir piešiant tada patirtas pozityvias emocijas; išmokyti atrasti vidinių išteklių ir jais pasinaudoti valdant emocijas; lavinti vaizduotę ir intuiciją; plėtoti prigimtines galias kūrybai ir savigydai. 6. Piešimas dviese ant stiklo Bendravimas (socialinis jautrumas): padėti įsisavinti ir įsisąmoninti empatiją piešiant dviese tyloje; išmokyti pastebėti (nuovokos) ir įsiklausyti; kantrybei ir pakantumui ugdyti; stiprinti pasitikėjimą savimi. Tinka tarpusavio santykių stiprinimui. 7. Laisvasis piešimas Bendravimas (socialinis jautrumas): padėti įsisavinti ir įsisąmoninti empatiją komunikuojant. 8. Šiukšlynas Pasitikėjimas savimi (realus savęs vertinimas): Pažeistų orumo ribų atstatymui. padėti atpažinti ir įsisąmoninti savo ribas. Ugdyti pagarbą, orumą, toleranciją. Mokytis pasakyti „ne“. 9. Piešimas dviese vienu teptuku Bendravimas (socialinis jautrumas): Empatijai ir bendravimo įgūdžiams ugdyti. 10. Piešimas keturiese Atsakingumas (atsakingas sprendimų priėmimas): Išmokyti susikaupti, įsiklausyti, įsijausti: Ugdyti bendravimo subtilumą (intuiciją, nuojautą, dėmesingumą, įžvalgumą, atsakingumą);